Skip to main content

Česta pitanja | Gator Grip

Koliko su čelični cilindri čvrsti?

Cilindri prenose snagu pri okretanju ključa na vanjsku stijenku. Cilindri su na taj način pritisnuti jedan na drugoga, te ne dolazi do sila koje bi ih mogle saviti.

Da li je moguće skinuti sigurnosni vijak na autu?

To ovisi o specifičnom dizajnu sigurnosnog vijka. U dosta slučajeva je velilika vjerojatnost da ćete to moći. Gator-Grip®univerzalni ključ ima kontakt oko rubova, a ne u centru. Ako je sigurnosni vijak bilo kojeg oblika osim kruga, velika je vjerojatnost da će Gator-Grip® uspjeti otpustiti vijak.

Mogu li koristiti Gator-Grip® za zamjenu svjećica?

Ne. Cilindri se ne uvlače dovoljno duboko. ETC-120 ima dubinu uvlačenja cilindara 9,5 mm, a ETC-125 15,8 mm.

Mogu li koristiti Gator-Grip® za šarafe?

Gator-Grip®univerzalni ključ koristi kontakt preko vanjskog ruba predmeta. Cilindri ne mogu ući unutar glave šarafa.

Čemu služi adapter?

Adapter omogućuje upotrebu Gator-Grip®univerzalnog ključa sa akumulatorskim odvijačima. To je dobar i brz način upotrebe alata.

Vidio sam univerzalne ključeve koji se nude na internetu koji izgledaju kao i Gator-Grip. Po čemu je Gator-Grip® bolji?

Uspjeh Gator-Grip® proizvoda je inspirirao i potaknuo određene proizvođače  na kršenje patenata i patentnih prava, te nude jeftine kopije osjetno slabije kvalitete. Samo originalni Gator-Grip® proizvodi imaju:

  • Dijelovi od visokokvalitetnih čeličnih legura. Kopije koriste dijelove od mekanog čelika koji se nakon kratkog vremena polome. Kvaliteta u originalnom proizvodu osigurava praktički doživotnu trajnostdijelova.
  • Veći broj cilindara: Gator-Grip® koristi 54 cilindra. Kod kopija se nalazi uglavnom manji broj cilindara. Veći broj cilindara omogućava bolji i brži kontakt. Zbog ove mane, u posljednje vrijeme su se pojavile i kopije sa identičnim brojem cilindara.
  • Okrugli cilindri: Kopije su se izrađivale od šesterokutnih cilindara sa oštrim rubovima. Oštri rubovi oštećuju vijke i podložniji su pucanju. Originalni visokokvalitetni okrugli cilindri su nježni sa vijcima, te su otporniji na pucanje.
  • Stijenke sa utorima imaju dvije funkcije:  1) prenose moment na stijenke i 2) kako se vijak okreće, cilindri se izdižu po utorima i pomiču prema centru što ima kao rezultat bolje prianjanje uz vijak
  • Veći moment: kvalitetniji čelik i veći broj cilindara omogućuju Gator-Grip®univerzalnom ključu 4x-5x veći prijenos momenta. Kopije ne prolaze test već pri 100 Nm. Originalni ETC-120 omogućuje moment preko 200Nm, dok sa ETC-125 moment prelazi 540Nm, što je vrlo blizu momentu standardnih ključeva.
  • Otpornost na otapala: kod kopija neki dijelovi se raspadaju pri čišćenju sa razrjeđivačima, benzinom ili otapalima za čišćenje - iz razloga što su cilindri spojeni sa ljepilom.. Gator-Grip®univerzalni ključ koristi visoko kvalitetni polimer otporan na otapala.